• Haber

  Çin ve Suudi Arabistan d??i?leri bakanlar? bir araya geldi

  26.09.2019

  Çin Devlet Konseyi Üyesi ve D??i?leri Bakan? Wang Yi, dün New York'ta düzenlenen BM Kurulu esnas?nda Suudi mevkida?? ?brahim bin Abdülaziz El Assaf'la bir araya geldi.

  Wang görü?mede, Suudi Arabistan'?n Çin'in kapsaml? stratejik orta?? oldu?unun alt?n? çizdi.

  ?ki ülkenin liderlerinin vard??? önemli uzla??y? aktif ?ekilde hayata geçirmekte olduklar?n? belirten Wang Yi, pek çok alan? kapsayan somut i?birli?inin sürekli ilerletildi?ini, uluslararas? ve bölgesel meselelerde ileti?im ve koordinasyonun s?k? ?ekilde yürütüldü?ünü kaydetti.

  Bakan Wang, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen sald?r?y? k?nad?klar?n?; ülkenin egemenli?ini, güvenli?ini ve istikrar?n? korumak için harcad??? çabalara destek verdiklerini belirtti.

  Wang Yi, Çin ve Körfez ??birli?i Konseyi (K?K) ortakl???ndaki serbest ticaret bölgesinin bir an önce kurulmas? için K?K üye ülkeleriyle gayret göstermeye de haz?r olduklar?n? söyledi.

  Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki terörle mücadele ve dini a??r?c?l??? giderme çal??malar? hakk?nda da bilgi veren Wang, Çin'in Suudi Arabistan'la birbirlerinin çekirdek ç?karlar?n? ilgilendiren önemli konularda kar??l?kl? anlay?? ve destek göstereceklerinin alt?n? çizdi.

  El Assaf ise, iki ülke aras?ndaki kapsaml? stratejik dostluk ili?kisinin geli?mesi ve Suudi Arabistan'?n "2030 Vizyonu" projesi ile "Ku?ak ve Yol" inisiyatifinin hayata geçirilmesi için Çin'le ortak çaba harcayacaklar?n? ifade etti.

  Tek Çin politikas?n? desteklediklerini vurgulayan Bakan El Assaf, Xinjiang konusunda Çin'e yönelik mesnetsiz suçlamalara kar?? ç?kt?klar?n? ve terörle mücadelede Çin'le i?birli?ini güçlendirme arzular?n? dile getirdi.

   

  嘻哈捕鱼下载 千金棋牌官网下载| 宝都棋牌| 下载幸运棋牌| 多乐棋牌下载中心下载| 18电玩官网