• Haber

  Xinjiang'da yoksul bölgelere sermaye deste?i art?yor

  21.09.2019

  Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Maliye Müdürlü?ü'nden edinilen bilgiye göre, Ocak-A?ustos aylar? aras?nda Xinjiang'da yoksul bölgelerin yoksulluktan kurtar?lmas?na destek amac?yla 32 yoksul ilçeye 23 milyar 626 milyon yuan tar?m sermayesi ayr?ld?.

  Söz konusu sermayeyle ilgili projeleri onaylama yetkisi tamamen yoksul ilçelere verildi.

  22 a??r? yoksul ilçeye verilen sermaye 22 milyar yuan? bularak tüm sermayenin yüzde 93,13'ünü olu?turdu. Kaynak ba?l?ca Xinjinag'?n güneyindeki 4 ilde a??r? yoksul bölgelere tahsis edildi.

  Xinjiang maliye müdürlü?ünden bir yetkili, söz konusu sermayenin yoksul ilçelerde tar?m?n geli?tirilmesi ve k?rsal kesimlerde altyap? tesisleri in?as?nda kullan?laca??na i?aret etti.

  Sermayenin verimli ve güvenli bir ?ekilde kullan?lmas? için sermayenin tüm a?amalar?ndaki denetim güçlendirildi.

  嘻哈捕鱼下载 网上赌钱软件| 嘉世伯棋牌| 辉煌棋牌首页| 亲朋捕鱼首页| GT娱乐下载