• Haber

  Xinjiang kültür ve ileti?im heyeti ?ngiltere'de

  13.09.2019

  Çin Devlet Konseyi Bas?n Ofisi taraf?ndan gönderilen Xinjiang kültür ve ileti?im heyeti, 9-10 Eylül günlerinde ?ngiltere'yi ziyaret etti.

  Heyet, ziyaret kapsam?nda ?ngiltere'deki Çinli göçmenlerin temsilcileri, ?ngiliz parlamentosunun ikinci kanad?n? olu?turan Lordlar Kamaras? üyeleri, ?ngiliz Müslümanlar Birli?i temsilcileri, ?ngiltere D??i?leri Bakanl???'n?n Çin Bürosu yetkilileri ve Birle?ik Krall?k Silahl? Kuvvetler Enstitüsü'nün uzmanlar? ile görü?tü.

  Görü?mede, Xinjiang'da terörle mücadele ve dini a??r?c?l??? giderme çabalar?, etnik ve dini politikalar ile mesleki beceri e?itim merkezleri gibi konular hakk?nda geni? fikir al??veri?inde bulunuldu.

  ?ngiliz Müslümanlar Birli?i Ba?kan? Paul Armstrong, "Heyet Bat? medyas?ndan al?namayan birçok bilgiyi ilk elden temin etti. Xinjiang'?n gerçek durumunu anlamak aç?s?ndan bu çok önemli." ifadelerini kulland?.

  ?ngiltere'deki Çin Kökenliler Derne?i temsilcileri, Xinjiang'?n yerel yasalar do?rultusunda mesleki beceri e?itim merkezlerini kurarak terörizm ve dini a??r?c?l???n yay?lmas?na imkân veren ko?ullar? ortadan kald?rd???n?, Xinjiang halk?n?n ya?am, sa?l?k ve kalk?nma haklar? ile bölgesel güvenlik ve istikrar? korudu?unu belirtti.

  Temsilciler, Bat? ülkelerinin Xinjiang'?n gerçek durumuyla ilgili daha fazla bilgi almas? gerekti?inin alt?n? çizdi.

  Xinjiang kültür heyeti 2 Eylül'den itibaren Almanya, Fransa ve ?ngiltere'de 10 günlük bir ziyaret gerçekle?tirdi.

  嘻哈捕鱼下载 豪客棋牌下载| 516棋牌游戏中心首页| 捕鱼app平台| 咸宁旺财棋牌下载| 冠通棋牌首页