• Haber

  Çin'in Xinjiang ve Hong Kong'daki tavr?na övgü

  12.09.2019

  10-11 Eylül günlerinde düzenlenen Birle?mi? Milletler (BM) ?nsan Haklar? Konseyi'ne kat?lan çok say?da ülke ve sivil toplum örgütünün temsilcileri, Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesinde yürüttü?ü terörle ve dini a??r?c?l?kla mücadele çal??mas?n?n övgüyü hak etti?ini kaydetti, d?? güçlerin Hong Kong'a müdahalesine kar?? ç?k?ld?.

  Kuzey Kore temsilcisi, Xinjiang'da mesleki e?itim merkezleri kurulmas?, ?iddet ve terör eylemleriyle mücadele edilmesi gibi insan haklar?n? koruma çabalar?n? destekledi?ini belirtti.

  Yemen'in Cenevre Daimi Temsilcisi'nin Xinjiang'da bir mesleki e?itim merkezini ziyaret etti?ini hat?rlatan Yemen temsilcisi, Çin'in e?itim, geli?me, yoksullu?un azalt?lmas? ve terörle mücadele alanlar?nda gösterdi?i çabalar? takdir ettiklerini söyledi.

  Hong Kong'daki protestolar?n bar??ç? olmad???n? ifade eden Laos temsilcisi, Hong Kong'un bar??, istikrar ve ekonomisinin ciddi ?ekilde zarar gördü?ünü, ?ehirde kamu düzeninin normale dönmesini ümit ettiklerini söyledi.

  Venezuela temsilcisi, d?? güçlerin müdahalesinin Hong Kong'da ?iddete katk?da bulunarak toplumsal düzeni, kamu güvenli?ini, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlü?ünü tehdit etti?ini dile getirdi.

  Hong Kong ve Xinjiang'la ilgili konular?n Çin'in iç i?lerini oldu?una dikkat çeken Belarus temsilcisi ise, d?? müdahalenin kabul edilemeyece?ini, Çin'in uluslararas? topluma e?i benzeri görülmemi? bir aç?kl?k ve objektif bir tutum gösterdi?ini kaydetti.

  嘻哈捕鱼下载 乐开棋牌游戏| 千禧棋牌首页| 正规赌场app| 青岛棋牌下载首页| 捕鱼游戏注册送金币官网