• Haber

  Xinjiang'da sosyal tüketim mallar?n?n perakende sat??? 514 kat artt?

  09.09.2019

  Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde geçen y?l gerçekle?en sosyal tüketim mallar?n?n toplam perakende sat?? miktar? 318 milyar 697 milyon yuana ula?t?. Bu rakam, 1955 y?l?ndaki 620 milyon yuana k?yasla 514 kat art?? gösterdi.

  1960'l? ve 1970'li y?llarda Xinjiang'daki tüketim mallar?, Çin'in di?er bölgelerindeki gibi tedarik s?k?nt?s?ndan dolay? kuponlarla sat?l?yordu. 1990'l? y?llardan itibaren tüketim mallar? piyasas?nda arz?n talebi a?ma e?ilimi ortaya ç?kt?. Mal çe?itlerinin zenginle?mesiyle bütün etnik gruplara mensup vatanda?lar?n maddi ihtiyac? kar??land?.

  Son y?llarda vatanda?lar?n gelir seviyesinin yükselmesi ve ya?am anlay???n?n de?i?mesiyle, tüketim giderleri daha çok emlak, haberle?me, turizm, e?itim ve otomobil gibi alanlar? kapsad?.

  嘻哈捕鱼下载 名胜棋牌游戏| 棋牌游戏首页| 嘉兴棋牌游戏首页| bb捕鱼达人首页| 哥们棋牌