• Haber

  Xinjiang'?n geli?me durumu Almanya'da tan?t?ld?

  06.09.2019

   
  Çin'in Xinjiang Kültürel Temas Grubu, Almanya'da yetkililere Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin son y?llardaki geli?me durumu hakk?nda bilgi verdi.
   
  Çin Devlet Konseyi Bas?n Ofisi taraf?ndan organize edilen Xinjiang Kültürel Temas Grubu'nun Almanya ziyareti, 2-5 Eylül günlerinde gerçekle?tirildi.
   
  Temas Grubu, Münih'te Bavyera Eyaleti ?çi?leri Dairesi'nden yetkililerle bir araya geldi.
   
  Xinjiang'?n son y?llardaki geli?me durumunun ele al?nd??? görü?mede, özellikle Çin hükümetinin bölgede istikrar ve kal?c? güvenli?i sa?lamaya yönelik politikalar ortaya koymas?ndan sonra son üç y?l içinde hiçbir terör olay?n?n meydana gelmedi?ine, bölgenin ekonomik ve sosyal olarak sa?l?kl? geli?ti?ine ve turistlerin say?s?n?n da sürekli artt???na dikkat çekildi.
   
  Alman yetkililere Xinjiang'daki mesleki beceri e?itim çal??malar? hakk?nda da bilgi veren Temas Grubu, e?itime kat?lan kursiyerlerin ulusal dil ve yaz?y? ö?rendi?ini, hukuki bilgi edinip mesleki beceri kazand???n?, bu sayede bölgeyi dini a??r?c?l?ktan ar?nd?rma hedefine ula??ld???n? ifade etti.
   
  Çin'in kap?s?n?n her zaman aç?k oldu?unu vurgulayan Temas Grubu üyeleri, Çin'deki yabanc? diplomatik misyon ?efleri, BM yetkilileri ve ilgili ülkelerin Cenevre'deki temsilcilerinin yan? s?ra baz? ülkelerin siyasi partileri, toplumsal örgütleri, bas?n mensuplar? ve dini gruplar?n? Xinjiang'a davet ettiklerini söyledi.
   
  Almanya ziyaretini tamamlayan Temas Grubu, Fransa ve ?ngiltere'ye geçecek.

   

  嘻哈捕鱼下载 CSGO下注平台首页| 棋牌游戏够级首页| 蜀都棋牌app| 用真钱玩的棋牌| 豪利棋牌